„Fabryka Elementów Złącznych Normal – Met” sp. z o.o. realizuje projekt
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami".
z działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

ue